Akce Misijní koláč
chystáme
Středa, 5. Října 2016
Na Misijní neděli 23. října připravuje bystrcké misijní klubko při Papežském misijním díle dětí akci "Misijní koláč". Prosíme tímto dobrovolníky, kteří by byli ochotni doma upéct něco dobrého (koláčky, buchty, perníčky apod.), aby své výrobky přinesli na faru nejlépe v sobotu 22. října od 18 do 19 h nebo dětem během Misijní neděle na kteroukoli mši svatou. Děti potom budou tyto "koláčky", své vlastní drobné výrobky a další misijní materiály za dobrovolný příspěvek na misie nabízet farníkům po každé mši svaté.
 
 
Začínáme nacvičovat na živý betlém
výzvy
Pátek, 7. Října 2016
Zveme děti (6 - 10 let), které se 25. 12. chtějí zapojit do scénky při živém betlému, aby se dostavily s rodiči na první schůzku v pátek 21. října v 17 h do Archy. Těšíme se na  Vás!
 
 
Občasník Setkání vyjde příští neděli
výzvy
Pátek, 21. Října 2016

V neděli 30. října vyjde občasník bystrcké farnosti Setkání, tentokrát na téma "Příklad svatých". Výtisky budou zdarma k dispozici v předsíni kostela. 

 
Adorační den
výzvy
Pátek, 21. Října 2016

Ve středu 2. listopadu je pro naši farnost předepsaný adorační den. Budeme potřebovat dobrovolníky, kteří by během dne (mezi 8 a 17 h) přijali hodinovou službu v kostele. Můžete se zapisovat do tabulky v sakristii.

 
Vyučování náboženství
Pondělí, 20. Června 2016

Vyučování náboženství začne na školách i na faře od 3. října. Rozpis najdete v příloze.

 
Farní tenisový turnaj
chystáme
Středa, 5. Října 2016

16. ročník farního turnaje v tenisu – Memoriálu Ing. Pavla Lampartera se bude konat v sobotu 22. října 2016 na tenisových dvorcích na ulici Jakuba Obrovského od 8.30 h. Všichni hráči i hráčky, fandové a fanynky budou vítáni. 

 
Misijní neděle 2016
Pátek, 14. Října 2016

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Letos ji slavíme 23. října. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu projektů Díla šíření víry. Sbírky probíhají ve všech farnostech světa.

alt

Celý článek...
 
Změna času
Pátek, 21. Října 2016

Od příští neděle 30. října přecházíme z letního času na zimní, takže si pospíme o hodinu déle. Všechny večerní mše svaté v kostele a úterní mše v Arše budou od neděle 30. října začínat v 18 hodin.

 
Farní pouť k Bráně milosrdenství
chystáme
Pátek, 7. Října 2016

Na základě přání farníků využít ještě milosti Svatého roku, připravujeme pouť naší farnosti k Bráně milosrdenství na Petrov. Termín: čtvrtek 10. listopadu. Doprava individuální. Sraz v 16:15 h před katedrálou. Program: 16:30 tichá adorace, 17:00 společná adorace, možnost přijetí svátosti smíření, 17:30 mše svatá. Využijme této příležitosti, protože 13. 11. již Svatý rok končí. Večerní mše svatá v Arše v tento den nebude.